ZAKAAT AL FITR – RAMADAN CAMPAGNE

ZAKAAT AL FITR – RAMADAN CAMPAGNE

HELP BEHOEFTIGEN MET ZAKAAT AL-FITR TIJDENS DE RAMADAN …       DONEER

Doneer je Zakaat Al Fitr om hoop te brengen voor de kinderen en mensen in nood die te maken hebben met de grootste humanitaire crisis ter wereld. Heyva Sor a Kurdistane is een liefdadigheidsorganisatie die donaties van gemeenschappen verzamelt om te voorzien in elementaire humanitaire behoeften voor slachtoffers van oorlogsmisdaden en natuurrampen. Heyva Sor a Kurdistane is een noodhulp die actief is sinds 1993. Het voorziet mensen in nood van voedsel, gezondheidszorg, psychologische ondersteuning, medicijnen, kleding en onderdak.

Elke Ramadan Heyva Sor a Kurdistane wil een gemeenschap helpen die dringend hulp nodig heeft. Dit jaar vanwege een natuurramp ligt de focus op Oost-Koerdistan. Dit jaar hebben stormachtige regens in Oost-Koerdistan catastrofale overstromingen veroorzaakt in steden, dorpen en steden die onze moslimbroers en -zussen dakloos hebben gemaakt en hun gewassen hebben vernietigd, wat hun enige overlevingsmiddel is.
Ramadan is een heilige maand waarin alle moslims samenkomen en een helpende hand uitstrekken naar hen die wanhopig in nood verkeren. Een van de eerste plichten van elke moslim, met name Ramadan, is om zijn broeders en zusters die te maken hebben met ontbering een helpende hand te bieden. Duizenden mensen in Koerdistan wachten op je hulp en steun, laten we allemaal samenkomen in deze heilige maand en de harten van mensen in wanhopige behoeften opwarmen.

FITR Û ZIKATÊN XWE JI BO MEXDÛRÊN LEHÎYÊ ÊN LI ROJHILATÊ KURDISTANÊ BIŞÎNIN !         Alîkarî Bike

Alîkarxwazên hêja
Di vê meha pîroz a Remezanê de erka me ya mirovî ew e ku em destê alîkariyê ji bo muhtac û hewcedaran bi ti awayî ji bîr nekin.
Ji ber barîna barana zêde li gelek deverên Rojhilatê Kurdîstanê lehî rabû bû. Bi rabûna lehiyê gelek bajar, navçe û gund bin avê de mabûn û gelek kesan jî jiyana xwe ji dest dabû û gelek kes jî birîndar bibûn. Heman demê de bi deh hezaran xanî û avahî jî wêran bibûn. Niha bi sed hezaran mîrov lî Rojhilatê Kurdistanê di bin rewşeke xeter de ne û ji bo hemû pêdivîyên jiyanê benda alîkariyê ne.
Ji bo em hêvî û bendewariya xelkê xwe yê muhtac bicih bînin û birînên malwêraniyê derman bikin.
Ji bo em erka xwe ya meha Remezana pîroz bicih bînin, werin em dest bidin hev û nehêlin mirovên me bibin mehkûme vê rewşê.
Hûn dikarin bi rêya Heyva Sor a Kurdistanê, Fitre û Zikatên xwe bighînin sed hezaran mexdurên lehîyê ên li Rojhilatê Kurdistanê.

FİTRE VE ZEKATLARINIZI DOĞU KÜRDİSTAN’DAKİ SEL FELAKETİ MAĞDURLARINA GÖNDERELİM!        YARDIM GONDER

Değerli yardımseverler,
Ramazan ayında unutulmaması gereken insani görevlerin başında muhtaç insanlara yardım elini uzatmak gelmektedir.
Doğu Kürdistan’da kısa süre önce yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle büyük bir sel felaketi meydana gelmiştir. Nerdeyse Doğu Kürdistan’ın tamamını etkileyen sel felaketinde birçok şehir, kasaba ve köy sular altında kalmıştır. Yaşamını yitiren ve yaralanan bir çok insan olmuştur. Yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmış ve çok acil yardıma ihtiyaçları vardır.
Halkımızın yardım beklentilerini ve umutlarını yerine getirelim ve yaralarını saralım.
Ramazan ayındaki görevlerimizi getirmek için gelin el ele verilim ve muhtaç insanlarımıza yardım elimizi uzatalım.
Fitre, zekat ve sadakalarınızı Heyva Sor a Kurdistanê aracılığıyla Doğu Kurdistan’daki sel felaketi mağdurlarına ulaştırabilirsiniz.

HELP TO BRING HOPE THIS RAMADAN!       DONATE

Donate your Zakat and Fitr to bring hope for the children and people in need who are facing the largest humanitarian crisis in the world. Heyva Sor a Kurdistane is a charitable organisation that collects donations from communities to help to provide basic humanitarian needs for crisis victims of war and natural disasters. Heyva Sor a Kurdistane is an emergency aid operating since 1993. It provides people in need with food, health care, psychological supports, medicines, clothing and shelter.

Every Ramadan Heyva Sor a Kurdistane aims to help a community in need of urgent aid. This year due to a natural disaster its focus is eastern Kurdistan. This year stormy rains in eastern Kurdistan have caused catastrophic floods in cities, towns and villages leaving our Muslim brothers and sisters homeless and destroying their crops which is their only means of survival.
Ramadan is a holy month where all Muslims come together and reach out a helping hand to those who are in desperate need. One of the first duties of every Muslim particularly on Ramadan is to extend a helping hand to its brothers and sisters facing deprivation. Thousands of people in Kurdistan are waiting for your help and support, let’s all get together in this holy month and warm the hearts of those in desperate need.

2019-05-10T19:15:37+00:00